Sieć zbierania pojazdów

"obowiązek zapewnienia sieci zbierania pojazdów przez przedsiębiorców będacych producentem, importerem lub dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia pojazdów ( wprowadzający pojazd)"

Ustawowy obowiązek zapewnienia sieci zbierania pojazdów.

pictureZ dniem 01.01.2016 roku wchodzą w życie przepisy które znoszą opłatę recyklingową i nakładają obowiązek zapewnienia sieci zbierania pojazdów przez przedsiębiorców będacych producentem, importerem lub dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia pojazdów ( wprowadzający pojazd).

Nowym obowiązkiem zostały więc objęte podmioty sprowadzające zawodowo pojazdy używane. Wielkość sieci zbierania pojazdów uzależniona jest od liczby pojazdów wprowadzonych w ciągu roku na terytorium kraju. W przypadku wprowadzających nie więcej niż 1000 pojazdów w ciągu roku sieć powinna składać się z co najmniej trzech stacji demontażu pojazdów lub punktów zbierania pojazdów w tym co najmniej jednej stacji demontażu pojazdów położonych w różnych miejscowościach na terytorium kraju.

Firma PHU ARPOL oferuje wprowadzającym nie więcej niż 1000 pojazdów w ciągu roku podpisanie umowy o zapewnieniu sieci zbierania pojazdów i włączenie naszej Stacji Demontażu Pojazdów do sieci zbierania pojazdów wprowadzającego co umożliwi Państwu wypełnienie ustawowoego obowiązku zapewnienia sieci zbierania pojazdów.

Aby nie narażać naszych partnerów na zarzut nieważności umowy , konieczne jest wprowadzenie odpłatności za możliwość korzystania z sieci , która pokrywać będzie koszty gospodarowania odpadami pochądzącymi z pojazdów wycofanych z eksploatacji, zaproponowana stawka przez firmę ARPOL jest stawką symboliczną 1zł netto od każdego wprowadzonego pojazdu a rozliczenia następować będą raz w roku po zakończeniu danego roku kalendarzowego.

W dokumentach do pobrania znajduje się wzór umowy o zapewnieniu sieci zbierania pojazdów oraz wzór zgłoszenia do GIOŚ rozpoczęcia działalności.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani współpracą na warunkach określonych umową należy do załączonego wzoru wpisać dane swojej firmy, wydrukować umowę w dwóch egzemplarzach a następnie dwa egzemplarze podpisanej umowy przesłać pocztą na adres:
STACJA DEMONTAŻU POJAZDÓW MECHANICZNYCH
88-230 Piotrków Kujawski
ul. Włocławska 89

kontakt:
542654628
512004167
email: autozlompiotrkow.mtarkowski@wp.pl

Zapraszamy do współpracy!

Dane teleadresowe

picture

Adres:      ul. Włocławska 89
                  88-230 Piotrków Kujawski
Email:       autozlompiotrkow.mtarkowski@wp.pl
Telefon:    54 265 46 28
Tel. kom.: 512 004 167

picture